THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI: HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG ĐẦU XUÂN 2024 CÙNG MỸ PHẨM MIRA

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
(Kèm theo công văn số 13.03-2024/KM-MR ngày 13/03/2024)

1. Tên chương trình khuyến mại : HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG ĐẦU XUÂN 2024 CÙNG MỸ PHẨM MIRA”

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các mặt hàng thuộc quyền phân phối của công ty TNHH mỹ phẩm MIRA theo file đính kèm.

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 20/3/2024 đến hết 31/03/2024.

4. Địa bàn khuyến mại: Theo nhóm đối tượng khách hàng khu vực

 • Nhóm đối tượng khách hàng khu vực 1 bao gồm các tỉnh : Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Phú Thọ, Tuyên Quang , Thanh Hóa Nghệ An
 • Nhóm đối tượng khách hàng khu vực 2 bao gồm các tỉnh : Nha Trang , Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bình Phước, Quảng Trị, Quảng Ngãi, ĐăkLăk.

5. Hình thức khuyến mại: Bốc thăm trúng thưởng.

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại:

Tất cả các khách hàng thuộc đối tượng khách hàng khu vực 1 theo mục 4 khi mua hàng của Công ty TNHH Mỹ phẩm Mira có doanh số mua hàng cộng dồn trước thuế trong thời gian khuyến mại từ ngày 20/3/2024 đến hết 31/03/2024 có giá trị từ  10.000.000VNĐ trở lên và đồng ý trực tiếp tham gia hội nghị khách hàng sẽ nhận được 01 phiếu bốc thăm trúng thưởng của chương trình khuyến mại. Mỗi khách hàng sẽ nhận được 01 phiếu bốc thăm trúng thưởng duy nhất áp dụng cho tất cả các hóa đơn mua hàng trong thời gian khuyến mại. Khi tham gia hội nghị khách hàng sẽ được hỗ trợ tiền xe khách đi lại, tiền xe sẽ được công ty thanh toán dựa trên hóa đơn VAT của khách hàng, còn các chi phí khác thì khách hàng  tự chịu.

Tất cả các khách hàng thuộc nhóm đối tượng khách hàng khu vực 2 khi mua hàng có doanh số cộng dồn trước thuế trong thời gian khuyến mại từ ngày 20/3/2024 đến hết 31/03/2024 có giá trị từ 10.000.000VNĐ  lên và đồng ý trực tiếp tham gia hội nghị khách hàng sẽ nhận được 01 phiếu bốc thăm trúng thưởng của chương trình khuyến mại. Mỗi khách hàng sẽ nhận được 01 phiếu bốc thăm trúng thưởng duy nhất áp dụng cho tất cả các hóa đơn mua hàng trong thời gian khuyến mại. Khi tham gia hội nghị khách hàng sẽ được hỗ trợ tiền xe khách đi lại, tiền xe sẽ được công ty thanh toán dựa trên hóa đơn VAT của khách hàng, còn các chi phí khác thì khách hàng  tự chịu.

7. Cơ cấu giải thưởng:

Cơ cấu giải thưởng Nội dung giải thưởng Số giải Trị giá giải thưởng (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)
Giải nhất Tiền mặt 10 5.000.000 50.000.000 VNĐ
Giải nhì Tiền mặt 10 3.000.000 30.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích Tiền mặt 207 1.000.000 207.000.000 VNĐ
Cộng tổng 227 287.000.000 VNĐ

 

 • Tổng trị giá trị giải thưởng trong chương trình khuyến mại là: 287.000.000 VNĐ (Hai trăm tám mươi bảy triệu đồng chẵn).
 • Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại: 12.6%

Tất cả các khách hàng thuộc đối tượng khách hàng khu vực 1 theo mục 4 khi mua hàng của Công ty TNHH Mỹ phẩm Mira có doanh số mua hàng cộng dồn trước thuế trong thời gian khuyến mại từ ngày 20/3/2024 đến hết 31/03/2024 có giá trị từ 10.000.000VNĐ trở lên và đồng ý trực tiếp tham gia hội nghị khách hàng sẽ nhận được 01 phiếu bốc thăm trúng thưởng của chương trình khuyến mại. Mỗi khách hàng sẽ nhận được 01 phiếu bốc thăm trúng thưởng duy nhất áp dụng cho tất cả các hóa đơn mua hàng trong thời gian khuyến mại. Khi tham gia hội nghị khách hàng sẽ được hỗ trợ tiền xe khách đi lại, tiền xe sẽ được công ty thanh toán dựa trên hóa đơn VAT của khách hàng, còn các chi phí khác thì khách hàng  tự chịu.

Tất cả các khách hàng thuộc nhóm đối tượng khách hàng khu vực 2 khi mua hàng có doanh số cộng dồn trước thuế trong thời gian khuyến mại từ ngày 20/3/2024 đến hết 31/03/2024 có giá trị từ  10.000.000VNĐ trở lên và đồng ý trực tiếp tham gia hội nghị khách hàng sẽ nhận được 01 phiếu bốc thăm trúng thưởng của chương trình khuyến mại. Mỗi khách hàng sẽ nhận được 01 phiếu bốc thăm trúng thưởng duy nhất áp dụng cho tất cả các hóa đơn mua hàng trong thời gian khuyến mại. Khi tham gia hội nghị khách hàng sẽ được hỗ trợ tiền xe khách đi lại, tiền xe sẽ được công ty thanh toán dựa trên hóa đơn VAT của khách hàng, còn các chi phí khác thì khách hàng  tự chịu.

 • Tổng số phiếu bốc thăm trúng thưởng dự kiến phát hành trong chương trình khuyến mại này là 227 phiếu, tỉ lệ trúng thưởng là 100% cụ thể như sau:
 • Có 112 phiếu bốc thăm trúng thưởng dành cho nhóm đối tượng khách hàng khu vực 2 bốc thăm đợt 1, tỷ lệ trúng thưởng 100, tổng giá trị giải thưởng là 142.000.000VNĐ trong đó các phiếu dự thưởng có cơ cấu giải như sau:
Cơ cấu giải thưởng Nội dung giải thưởng Số giải Trị giá giải thưởng (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)
Giải nhất Tiền mặt 5 5.000.000 25.000.000 VNĐ
Giải nhì Tiền mặt 5 3.000.000 15.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích Tiền mặt 102 1.000.000 102.000.000 VNĐ
Cộng tổng 112 142.000.000 VNĐ
 • Có 115 phiếu bốc thăm trúng thưởng dành cho nhóm đối tượng khách hàng khu vực 1 bốc thăm đợt 2, tỷ lệ trúng thưởng 100%, tổng giá trị giải thưởng là 145.000.000VNĐ trong đó các phiếu dự thưởng có cơ cấu giải như sau:
Cơ cấu giải thưởng Nội dung giải thưởng Số giải Trị giá giải thưởng (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)
Giải nhất Tiền mặt 5 5.000.000 25.000.000 VNĐ
Giải nhì Tiền mặt 5 3.000.000 15.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích Tiền mặt 105 1.000.000 105.000.000 VNĐ
Cộng tổng 115 145.000.000 VNĐ

 

 • Cơ cấu giải thưởng bốc thăm theo từng đợt bốc thăm: Có 2 đợt bốc thăm trúng thưởng
 • Đợt 1 tổ chức vào ngày 12/04/2024 tại Nha Trang dành cho nhóm đối tượng khách hàng khu vực 2 bao gồm các tỉnh : Nha Trang , Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bình Phước, Quảng Trị, Quảng Ngãi, ĐăkLăk  khi đáp ứng đủ điều kiện tham gia chương trình ở mục 7, có 112 phiếu tham gia bốc thăm trúng thưởng, tỷ lệ trúng thưởng 100%.
 • Đợt 2 tổ chức vào ngày 26/04/2024 tại Hà Nội , dành cho nhóm đối tượng khách hàng khu vực 1 bao gồm các tỉnh : Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Phú Thọ, Tuyên Quang , Nghệ An khi đáp ứng đủ điều kiện tham gia chương trình ở mục 7. Có 115 phiếu tham gia bốc thăm trúng thưởng, tỷ lệ trúng thưởng 100%.
 • Tổng số thùng đựng phiếu bốc thăm trúng thưởng : 2 thùng, mỗi đợt bốc thăm 1 thùng phiếu.

Trong đó:

 • Đợt 1 bốc thăm trúng thưởng dành dành cho nhóm đối tượng khách hàng khu vực 2 bao gồm các tỉnh: Nha Trang , Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bình Phước, Quảng Trị, Quảng Ngãi, ĐăkLăk  gồm 112 phiếu tham gia bốc thăm trúng thưởng, tổng giá trị giải thưởng là 142.000.000VNĐ trong đó các phiếu dự thưởng có cơ cấu giải như sau:
Cơ cấu giải thưởng Nội dung giải thưởng Số giải Trị giá giải thưởng (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)
Giải nhất Tiền mặt 5 5.000.000 25.000.000 VNĐ
Giải nhì Tiền mặt 5 3.000.000 15.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích Tiền mặt 102 1.000.000 102.000.000 VNĐ
Cộng tổng 112 142.000.000 VNĐ
 • Đợt 02 bốc thăm trúng thưởng dành dành cho nhóm đối tượng khách hàng khu vực 1 bao gồm các tỉnh: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Phú Thọ, Tuyên Quang , Nghệ An gồm 115 phiếu tham gia bốc thăm trúng thưởng, tỷ lệ trúng thưởng 100%, tổng giá trị giải thưởng là 145.000.000 VNĐ trong đó các phiếu dự thưởng có cơ cấu giải như sau:
Cơ cấu giải thưởng Nội dung giải thưởng Số giải Trị giá giải thưởng (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)
Giải nhất Tiền mặt 5 5.000.000 25.000.000 VNĐ
Giải nhì Tiền mặt 5 3.000.000 15.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích Tiền mặt 105 1.000.000 105.000.000 VNĐ
Cộng tổng 115 145.000.000 VNĐ

 

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:
    8.1 Quy định về cách thức tham gia chương trình khuyến mại:

 • Chương trình áp dụng cho tất cả các khách hàng thuộc đối tượng khách hàng khu vực 1 và đối tượng khách hàng khu vực 2 có doanh số cộng dồn trước thuế của khách hàng đạt quy định tại mục 7 sẽ được tham gia chuong trình khuyến mại “ HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG ĐẦU XUÂN 2024 CÙNG MỸ PHẨM MIRA”.

Tất cả các khách hàng thuộc đối tượng khách hàng khu vực 1 theo mục 4 khi mua hàng của Công ty TNHH Mỹ phẩm Mira có doanh số mua hàng cộng dồn trước thuế trong thời gian khuyến mại từ ngày 20/3/2024 đến hết 31/03/2024 có giá trị từ 10.000.000VNĐ trở lên và đồng ý trực tiếp tham gia hội nghị khách hàng sẽ nhận được 01 phiếu bốc thăm trúng thưởng của chương trình khuyến mại. Mỗi khách hàng sẽ nhận được 01 phiếu bốc thăm trúng thưởng duy nhất áp dụng cho tất cả các hóa đơn mua hàng trong thời gian khuyến mại. Khi tham gia hội nghị khách hàng sẽ được hỗ trợ tiền xe khách đi lại, tiền xe sẽ được công ty thanh toán dựa trên hóa đơn VAT của khách hàng, còn các chi phí khác thì khách hàng  tự chịu.

Tất cả các khách hàng thuộc nhóm đối tượng khách hàng khu vực 2 khi mua hàng có doanh số cộng dồn trước thuế trong thời gian khuyến mại từ ngày 20/3/2024 đến hết 31/03/2024 có giá trị từ 10.000.000VNĐ trở lên và đồng ý trực tiếp tham gia hội nghị khách hàng sẽ nhận được 01 phiếu bốc thăm trúng thưởng của chương trình khuyến mại. Mỗi khách hàng sẽ nhận được 01 phiếu bốc thăm trúng thưởng duy nhất áp dụng cho tất cả các hóa đơn mua hàng trong thời gian khuyến mại. Khi tham gia hội nghị khách hàng sẽ được hỗ trợ tiền xe khách đi lại, tiền xe sẽ được công ty thanh toán dựa trên hóa đơn VAT của khách hàng, còn các chi phí khác thì khách hàng  tự chịu.

 • Trình tự bốc thăm từ giải nhất đến giải nhì, những khách hàng không có phiếu bốc thăm trúng giải nhất hoặc giải thì sẽ được trao giải khuyến khích.
 • Từ ngày 01/04/2024 đến 05/04/2024 Bộ phận bán hàng sẽ phối hợp cùng bộ phận kế toán để kiểm tra, đối chiếu, tổng hợp doanh số bán hàng, chốt danh sách khách hàng đáp ứng đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mại và gửi phiếu bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đến địa chỉ của khách hàng trong khoảng thời gian từ 01/04/2024 đến 05/04/2024.
 • Mã số dự thưởng của khách hàng sẽ được ghi trên phiếu bốc thăm trúng thưởng khi gửi cho khách hàng.
 • Mã số dự thưởng của khách hàng là XXX(YYY) để tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng của chương trình “ HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG ĐẦU XUÂN 2024 CÙNG MỸ PHẨM MIRA”
 • XXX, YYY là các mã số dự thưởng. Các mã số này là 1 dãy số gồm 3 chữ số tự nhiên được cấp ngẫu nhiên, XXX gồm các số từ 001 đến 112 dành cho khách hàng thuộc đối tượng khách hàng khu vực 2, YYY gồm các số từ 113 đến 227 dành khách hàng thuộc đối tượng khách hàng khu vực 1

Khách hàng thuộc đối tượng khách hàng khu vực 1 theo mục 4 khi mua hàng của Công ty TNHH Mỹ phẩm Mira có doanh số mua hàng cộng dồn trước thuế trong thời gian khuyến mại từ ngày 20/3/2024 đến hết 31/03/2024 có giá trị từ 10.000.000VNĐ trở lên sẽ nhận được 01 phiếu bốc thăm trúng thưởng của chương trình khuyến mại. Phiếu bốc thăm trúng thưởng  có mã số dự thưởng là  YYY. Mỗi khách hàng sẽ nhận được 01 phiếu bốc thăm trúng thưởng duy nhất áp dụng cho tất cả các hóa đơn mua hàng trong thời gian khuyến mại. Khi tham gia hội nghị khách hàng sẽ được hỗ trợ tiền xe khách đi lại, tiền xe sẽ được công ty thanh toán dựa trên hóa đơn VAT của khách hàng, còn các chi phí khác thì khách hàng  tự chịu.

Khách hàng thuộc nhóm đối tượng khách hàng khu vực 2 khi mua hàng có doanh số cộng dồn trước thuế trong thời gian khuyến mại từ ngày 20/3/2024 đến hết 31/03/2024 có giá trị từ 10.000.000VNĐ sẽ nhận được 01 phiếu bốc thăm trúng thưởng của chương trình khuyến mại. Phiếu bốc thăm trúng thưởng  có mã số dự thưởng là XXX. Mỗi khách hàng sẽ nhận được 01 phiếu bốc thăm trúng thưởng duy nhất áp dụng cho tất cả các hóa đơn mua hàng trong thời gian khuyến mại. Khi tham gia hội nghị khách hàng sẽ được hỗ trợ tiền xe khách đi lại, tiền xe sẽ được công ty thanh toán dựa trên hóa đơn VAT của khách hàng, còn các chi phí khác thì khách hàng  tự chịu.

 • Ngày 12/04/2024 vào lúc 18h00 Công ty sẽ tổ chức “ HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG ĐẦU XUÂN 2024 CÙNG MỸ PHẨM MIRA” dành cho khách hàng thuộc nhóm đối tượng khách hàng khu vực 2 tại địa chỉ : PREMIER HAVANA NHA TRANG HOTEL,38 Trần Phú, Đường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.  Khách hàng trực tiếp tham gia buổi hội nghị sẽ điền đầy đủ thông tin vào phiếu bốc thăm trúng thưởng,  bỏ LIÊN 1 vào thùng phiếu bốc thăm trước 17h30 cùng ngày 12/04/2029 trước khi bắt đầu buổi lễ bắt đầu. LIÊN 2 khách hàng giữa lại để đối chiếu khi trúng thưởng.
 • Ngày 26/04/2024 vào lúc 11h00 Công ty sẽ tổ chức “ Hội Nghị Khách Hàng Đầu Xuân 2024 cùng Mỹ Phẩm Mira” dành cho khách hàng thuộc nhóm đối tượng khách hàng khu vực 1 tại địa chỉ : Mường Thanh Grand Hà Nội Centre, 78 Thợ Nhuộm, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.Khách hàng trực tiếp tham gia buổi hội nghị sẽ điền đầy đủ thông tin vào phiếu bốc thăm trúng thưởng, bỏ LIÊN 1 vào thùng phiếu bốc thăm trước 11h00 ngày 26/04/2029 trước khi bắt đầu buổi lễ bắt đầu. LIÊN 2 khách hàng giữa lại để đối chiếu khi trúng thưởng.
 • Cơ cấu giải thưởng cho các đợt bốc thăm trúng thưởng :
 • Đợt 1 tổ chức bốc thăm trúng thưởng ngày 12/04/2024 tại địa chỉ PREMIER HAVANA NHA TRANG HOTEL,38 Trần Phú, Đường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa dành cho đối tượng khách hàng khu vực 2 bao gồm: 05 giải nhất, mỗi giải trị giá 5.000.000 VNĐ tiền mặt và 05 giải nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000VNĐ tiền mặt, 102 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 VNĐ tiền mặt.
 • Đợt 2 bốc thăm trúng thưởng ngày 26/04/2024 dành cho đối tượng khách hàng khu vực 1, tại địa chỉ : Mường Thanh Grand Hà Nội Centre, 78 Thợ Nhuộm, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam bao gồm: 05 giải nhất, mỗi giải trị giá 5.000.000 VNĐ tiền mặt và 05 giải nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000VNĐ tiền mặt, 105 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 VNĐ tiền mặt.

  8.2 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng

 • Phiếu bốc thăm trúng thưởng hợp lệ là phiếu bốc thăm do Công ty TNHH Mỹ phẩm Mira phát hành trong thời gian khuyến mại, và đáp ứng đủ điều kiện mục 7. Phiếu bốc thăm trúng thưởng gồm có 2 phần LIÊN 1 và LIÊN 2 giống nhau, và cần ghi đầy đủ thông tin “ TÊN KHÁCH HÀNG, MÃ SỐ, ĐỊA CHỈ,SĐT “ có dấu giáp lai của Công ty TNHH Mỹ phẩm Mira , phiếu phải còn nguyên vẹn, không bị rách hoặc có dấu hiệu sửa chữa thông tin.
 • Có 2 mẫu phiếu bốc thăm trúng thưởng : 1mẫu phiếu bốc thăm trúng thưởng dành cho khách hàng thuộc nhóm đối tượng khách hàng khu vực 1 và 1 mẫu phiếu bốc thăm trúng thưởng dành khách hàng thuộc nhóm đối tượng khách hàng khu vực 2.
 • Phiếu bốc thăm trúng thưởng dành cho khách hàng thuộc nhóm đối tượng khách hàng khu vực 2 có thiết kế như sau: ” PHIẾU BỐC THĂM  HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG ĐẦU XUÂN TẠI NHA TRANG NGÀY 12/04/2024 ” xác định trúng thưởng gồm có 2 liên:
  • LIÊN 1: “ Phần bỏ vào thùng phiếu “ phải được ghi thông tin đầy đủ thông tin” TÊN KHÁCH HÀNG, MÃ SỐ, ĐỊA CHỈ,SĐT “ và được bỏ vào thùng phiếu bốc thăm giải thưởng của Công ty tại buổi họp mặt trước 17h30 ngày 12.04.2024
  • LIÊN 2” khách hàng giữ “ có thông tin đầy đủ của khách hàng “TÊN KHÁCH HÀNG, MÃ SỐ, ĐỊA CHỈ,SĐT” sẽ được nhà khách hàng giữ lại để đối chiếu khi trúng thưởng.
  • Mã số dự thưởng trên phiếu gồm 3 ký tự XXX được đánh số từ 001 đến số112 dành kho khách hàng khách hàng thuộc nhóm đối tượng khách hàng khu vực 2.
  • Mã số trên 2 liên trùng nhau.
 • Phiếu bốc thăm trúng thưởng dành cho khách hàng thuộc nhóm đối tượng khách hàng khu vực 1 có thiết kế như sau:
  • ” PHIẾU BỐCTHĂM HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG ĐẦU XUÂN TẠI HÀ NỘI NGÀY 26/04/2024 ” xác định trúng thưởng gồm có 2 liên:
  • LIÊN 1: “ Phần bỏ vào thùng phiếu “ phải được ghi thông tin đầy đủ thông tin” TÊN KHÁCH HÀNG, MÃ SỐ, ĐỊA CHỈ, SĐT “ và được bỏ vào thùng phiếu bốc thăm giải thưởng của Công ty tại buổi họp mặt trước 11h00 ngày 26.04.2024
  • LIÊN 2” khách hàng giữ “ có thông tin đầy đủ của khách hàng “TÊN KHÁCH HÀNG, MÃ SỐ, ĐỊA CHỈ, SĐT” sẽ được nhà khách hàng giữ lại để đối chiếu khi trúng thưởng.
  • Mã số dự thưởng trên phiếu gồm 3 ký tự YYY được đánh số từ 113 đến số 227 dành cho khách hàng thuộc nhóm đối tượng khách hàng khu vực 1.
  • Mã số trên 2 liên trùng nhau.
 • Tổng số phiếu bốc thăm trúng thưởng dự kiến phát hành trong chương trình khuyến mại này là 227 phiếu trong đó có 112 phiếu bốc thăm trúng thưởng phát hành đợt 1 dành cho khách hàng thuộc nhóm đối tượng khách hàng khu vực 2, tỷ lệ trúng thưởng 100% và 115 phiếu bốc thăm trúng thưởng phát hành đợt 2 dành cho khách hàng thuộc nhóm đối tượng khách hàng khu vực 1, tỷ lệ trúng thưởng 100%,.
 • Mỗi mã số trên phiếu bốc thăm trúng thưởng là duy nhất và không trùng nhau.
 • Thời gian phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng dành cho khách hàng thuộc nhóm đối tượng khách hàng khu vực 1 và nhóm đối tượng khách hàng khu vực 2 từ ngày 01/04/2024 đến ngày 05/04/2024.

 8.3 Quy định về cách thức xác định trúng thưởng

 • Cách thức xác định trúng thưởng : Trình tự bốc thăm từ giải nhất đến giải nhì, những khách hàng không có phiếu bốc thăm trúng giải nhất hoặc giải thì sẽ được trao giải khuyến khích. Mỗi phiếu bốc thăm chỉ được trúng 01 giải duy nhất trong suốt thời hạn của chương trình.
 • Ban tổ chức sẽ bốc thăm giải thưởng dưới sự chứng kiến của đại diện Công ty TNHH Mỹ phẩm Mira và đại diện khách hàng, khi tiến hành bốc thăm ban tổ chức sẽ mời 01 khách hàng bất kỳ tham gia chương trình lên trộn đều thùng phiếu, sau khi thùng phiếu được trộn đều sẽ bốc thăm theo cơ cấu từ  giải nhất đến giải nhì, những khách hàng không có phiếu bốc thăm trúng giải nhất hoặc giải thì sẽ được trao giải khuyến khích .
 • Khách hàng trúng thưởng hợp lệ là khách hàng có mã số trên liên 2 trùng khớp với mã số trên liên 1 phiếu vừa được bốc ra từ thùng phiếu, công bố . Công ty sẽ đối chiếu tên khách hàng,mã số,địa chỉ, số điện thoại của phiếu bốc thăm trúng giải với tên tên khách hàng,mã số,địa chỉ, số điện thoại trên phiếu khách hàng giữ, nếu khớp đúng và không có dấu vết sửa, xóa hay bị nhàu nát, rách thì được xem là hợp lệ.
 • Phương thức bốc thăm trúng thưởng: Các phiếu bốc thăm trúng thưởng đáp ứng đủ điều kiện tham gia chương trình ở mục 7 sẽ được bỏ vào thùng bốc thăm trúng thưởng dành cho đối tượng khách hàng từng khu vực theo quy định . Trình tự bốc thăm từ giải nhất đến giải nhì, những khách hàng không có phiếu bốc thăm trúng giải nhất hoặc giải thì sẽ được trao giải khuyến khích.
 • Địa điểm bốc thăm trúng thưởng :
 • Đợt 1 tổ chức vào ngày 12/04/2024 tại PREMIER HAVANA NHA TRANG HOTEL ,38 Trần Phú, Đường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa , dành cho khách hàng thuộc nhóm đối tượng khách hàng khu vực 2 đáp ứng đủ điều kiện tham gia chương trình ở mục 7, có 112 phiếu tham gia bốc thăm trúng thưởng.
 • Đợt 2 tổ chức vào ngày 26/04/2024 tại Mường Thanh Grand Hà Nội Centre, 78 Thợ Nhuộm, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam, dành cho khách hàng thuộc nhóm đối tượng khách hàng khu vực 1 đáp ứng đủ điều kiện tham gia chương trình ở mục 7. có 115 phiếu tham gia bốc thăm trúng thưởng.
 • Thời gian bốc thăm trúng thưởng đợt 1 từ 18h30 –19h00 ngày 12/04/2024 áp dụng cho tất cả các mã dự thưởng dành cho khách hàng thuộc nhóm đối tượng khách hàng khu vực 2. Trình tự bốc thăm từ giải nhất đến giải nhì, những khách hàng không có phiếu bốc thăm trúng giải nhất hoặc giải thì sẽ được trao giải khuyến khích. Mỗi phiếu bốc thăm chỉ được trúng 01 giải duy nhất trong suốt thời hạn của chương trình.
 • Thời gian bốc thăm trúng thưởng đợt 2 từ 11h30 –12h00 ngày 26/04/2024  áp dụng cho tất cả các mã dự thưởng dành cho khách hàng thuộc nhóm đối tượng khách hàng khu vực 1. Trình tự bốc thăm từ giải nhất đến giải nhì, những khách hàng không có phiếu bốc thăm trúng giải nhất hoặc giải thì sẽ được trao giải khuyến khích. Mỗi phiếu bốc thăm chỉ được trúng 01 giải duy nhất trong suốt thời hạn của chương trình.
 • Danh sách khách hàng trúng thưởng được lập thành biên bản và có chữ ký xác nhận của đại diện khách hàng các bên tham dự : Đại điện khách hàng có mặt tại buổi hội nghị và đại diện của Công ty TNHH Mỹ phẩm Mira.
 • Kết quả trúng thưởng sẽ đuợc Công ty TNHH Mỹ Phẩm Mira công bố, cập nhật trên trang web công ty TNHH Mỹ phẩm Mira: https://miracosmetics.vn/.

8.4 Thông báo trúng thưởng:

 • Thông tin người trúng thưởng sẽ được cập nhận trên trên trang web công ty TNHH Mỹ phẩm Mira: https://miracosmetics.vn/ trong vòng 5 ngày kể từ thời điểm tổ chức bô

    Thông báo trúng thưởng .

 • Đợt 1: Thông tin người trúng thưởng được công bố tại buổi lễ vào lúc 19h 10’ thông báo trực tiếp tại hội nghị Khách hàng tại PREMIER HAVANA NHA TRANG HOTEL , 38 Trần Phú, Đường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nếu nằm trong danh sách khách hàng trúng thưởng thì sau khi ban tổ chức công bố mã số trúng thưởng tại buổi lễ sẽ mời người trúng thưởng lên sân khấu để nhận giải, đại diện Công ty TNHH Mỹ phẩm Mira sẽ trực tiếp trao giải thưởng tại buổi họp mặt
 • Đợt 2: Thông tin người trúng thưởng được công bố tại buổi lễ vào lúc 12h 05’ thông báo trực tiếp tại hội nghị Khách hàng tại Mường Thanh Grand Hà Nội Centre, 78 Thợ Nhuộm, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam. Nếu nằm trong danh sách khách hàng trúng thưởng thì sau khi ban tổ chức công bố mã số trúng thưởng tại buổi lễ sẽ mời người trúng thưởng lên sân khấu để nhận giải, đại diện Công ty TNHH Mỹ phẩm Mira sẽ trực tiếp trao giải thưởng tại buổi họp mặt
 • Trong vòng 5 ngày kể từ thời điểm tổ chức quay số, ban tổ chức sẽ thông báo cho khách hàng trúng thưởng nhưng vắng mặt tại buổi hội nghị theo số điện thoại 0919.756.079 và sẽ gọi 3 lần để thông báo cho khách hàng trúng thưởng biết.

 8.5 Quy định về thời gian, địa điểm và cách thức nhận thưởng:

 • Địa điểm nhận thưởng : Đối với tất cả các giải trúng thưởng bốc thăm đợt 1 dành cho khách hàng khách hàng thuộc nhóm đối tượng khách hàng khu vực 2, khách hàng nào có mặt trực tiếp tại buổi hội nghị sẽ được nhận trực tiếp tại buổi tối diễn ra hội nghị từ 19h15 -20h00 ngày 12/04/2024. Đại diện Công ty sẽ trực tiếp trao giải cho khách hàng tại buổi hội nghị.
 • Đối với tất cả các giải trúng thưởng bốc thăm đợt 2 dành cho khách hàng khách hàng thuộc nhóm đối tượng khách hàng khu vực 1, khách hàng nào có mặt trực tiếp tại buổi hội nghị sẽ được nhận trực tiếp tại buổi tối diễn ra hội nghị từ 12h10 -12h30 ngày 26/04/2024. Đại diện Công ty sẽ trực tiếp trao giải cho khách hàng tại buổi hội nghị.
 • Đối với những khách hàng trúng giải nhưng không có mặt tại thời điểm bốc thăm và trao giải, thì công ty sẽ liên hệ trực tiếp bằng điện thoại và trao thưởng cho khách hàng chậm nhất là vòng 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày kết thúc thời gian khuyến mại.
 • Khi nhận thưởng khách hàng có nhiệm vụ phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công nhân ( Người nhận thưởng) , ký vào biên bản trao thưởng để sao lưu báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Khách hàng trúng thưởng phải nộp thuế theo quy định hiện hành của Nhà nước (nếu có)
 • Công ty TNHH mỹ phẩm Mira có trách nhiệm trao giải thưởng cho khách hàng chậm nhất là trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian khuyến mại

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho nhà phân phối về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại (người liên hệ, điện thoại…).

 • Mọi thông tin thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ : Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Mira – Địa chỉ: 320/6A Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM. Điện thoại: 0283-7192111 / 0919.756.079 để được giải đáp.

10. Trách nhiệm thông báo:

 • Công ty TNHH Mỹ Phẩm Mira sẽ thông báo công khai đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại, trị giá giải thưởng, tỷ lệ trúng thưởng trên website https://miracosmetics.vn/ .
 • Công ty TNHH Mỹ Phẩm Mira sẽ công khai kết quả trúng thưởng trên website:https://miracosmetics.vn/

11. Các quy định khác :

 • Khách hàng trúng thưởng phải chịu tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận thưởng (thuế thu nhập không thường xuyên…)
 • Công ty TNHH Mỹ Phẩm Mira hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý tính chính xác của bằng chứng xác định trúng thưởng, việc tổ chức chương trình khuyến mại đảm công bằng, minh bạch và khách quan.
 • Công ty TNHH Mỹ phẩm Mira được quyền sử dụng thông tin, hình ảnh khách hàng vào việc quảng cáo, truyền thông, khi có sự đồng ý của khách hàng.
 • Công ty TNHH Mỹ Phẩm Mira có trách nhiệm sao lưu Biên bản xác nhận trúng thưởng có chữ ký của khách hàng để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát
 • Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại , Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về thời hạn báo cáo, hồ sơ báo cáo và các giấy tờ kèm theo.
 • Trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại Công ty TNHH Mỹ Phẩm Mira có trách nhiệm đứng ra trực tiếp giải quyết. Nếu không thỏa thuận được tranh chấp thì sẽ được xử lý theo quy định của Pháp luật hiện hành.
 • Đối với các giải thưởng không có người trúng thưởng Công ty TNHH Mỹ Phẩm Mira phải có trách nhiệm trích nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 4, điều 96 luật thương mại.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
                                (Ký tên và đóng dấu)                  

 

 

 

 

Nhận xét bài viết!