Bút Kẻ Mí Mira Diamond Mascara & Eyeliner Waterproof

Bút Kẻ Mí Mira Diamond Mascara & Eyeliner Waterproof được thiết kế với hai đầu tiện lợi trên cùng một sản phẩm nhưng kích thước vẫn nhỏ gọn tinh tế.

0906 803 308