Phương Thức Thanh Toán

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Mira chia sẻ phương thức thanh toán đến khách hàng mua sĩ như sau: