Những vấn đề khác

  • Em muon hoi la son SLIM lipstick cua MIRA AROMA la dang son gió hay trang diem a ?

    Sản phẩm này là son Mira AROMA là dạng son thỏi rất đẹp.